Mallorcatransporter

Sedan 25 år tillbaka så har vi byggt upp en egen trafik till och från Mallorca. Vi har nu utökat dessa körningar ytterligare till ungefär en gång i månaden där det främst är flyttsaker vi har med oss men genom åren så har det även varit både livsmedel och handelsvaror.

Kunderna är ofta återkommande då de har boende både i Sverige och på Mallorca.