Utlandsflytt

Vi har mångårig erfarenhet av att köra flyttningar och transporter genom länder utanför Sveriges gränser. Idag så är det betydligt enklare än innan EU inträdet, då gällde det att ha tulldokument iordning och en stor portion tålamod vid gränspassager.

Inget land inom Europa är främmande för oss även om den mesta trafiken går på de västra delarna av Europa.